Dagens Bild - 12 februari  2016

Kyrkan i Ängelholm. Byggdes i början på 1700-talet. Åkte förbi denna kyrka i slutet av höstterminen. I samband med denna finns en intressant historia som Linné berättar om sin skånska resa.

Linné besökte Ängelholm 1749 under sin skånska resa och beskrev hur; ”Sandfält av flygsand hade lagt sig på alla sidor om staden och lastat sig bredvid kyrkan samt inuti själva staden ...”.

År 1739 påbörjades skyddsåtgärder mot sandflykten. Det var ett av de första statligt finansierade naturvårdsprojekten i Sverige och det pågick i cirka 100 år. Med hjälp av gärdesgårdar av störar och ris fångade man sanden och byggde upp dyner som sedan besåddes med gräs- och trädfrön. Planteringarna inhägnades som skydd mot ”folk och fä”. Dessa dyner kan idag ses som ett flertal långa, helt raka vallar som löper genom området. Omkring år 1825-40 började skyddsskogarna ta form och ge den sandbindande effekt man önskade.