Dagens Bild - 8 februari  2016

Utvecklingen av världens skördar har flerdubblats.

Bra klimat, mer CO2 i atmosfären men när det gäller ris lite för mycket bekämpningsmedel. Användningen av bekämpningsmedel ligger i topp när de gäller ris. Det som kallas Coarse Grains är det som odlas till djur och där ingår havre. Förr i tiden exporterade Sverige mycket havre till England och då i synnerhet till London.


”På 1870-talet representerade havreexporten inte mindre än c:a 17 - 20 % av Sveriges totala export, och Thorburn-firmans (i Uddevalla) andel av denna var 28%. År 1877 utskeppades således inte mindre än 54.000 ton havre, vilket krävde 10.800 järnvägsvagnar att transportera. (detta måste ha varit från Uddevalla. Totalt från Sverige exporterades 240 000 ton per år enligt Populär Historia)

Bönder från Bohuslän, Dalsland och Västergötland körde havren med hästforor till hamnen, men när Herrljungabanan öppnades 1867 övertog järnvägen det mesta av dessa transporter.

Havre är det sädesslag som passar klart bäst som foder till hästar, vilket också var huvudsyftet med havreodlingen och exporten av denna. Det spred sig snabbt i affärskretsar att ”uddevallahavren” var av högre kvalitet och den betalades med högre pris än ”göteborgshavren. På 1890-talet minskade havreexporten allt mer på grund av lågpriskonkurrens från främst Ryssland. Robert Thorburn kom också att bli en av initiativtagarna till bygget av järnvägen Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga som var viktig för havreexporten, så viktig att den kallades för ”havrebanan”.”

Det var Londons droskhästar som drevs med svensk havre. En energiexport.

Se uppsatsen Thorburns havreexport Läs även http://www.popularhistoria.se/artiklar/havrekapitalisterna/

Skördearbetet förr i tiden

Läs vidare http://muskobladet.se/index.php/muskoebladet/121-muskobladet-2015-nr-2/507-livet-pa-ett-muskotorp bilden är hämtad därifrån.