Dagens Bild - 5 februari  2016

Denna bild är hämtad från ett material som en av de ansvariga för satellitmätningarna, John Cristy använde vid ett senatsförhör nyligen om klimatet och avtalen från klimatmötet i Paris. Medeltalet dagar med temp högre än 37,8 grader Celsius hos USHCN:s mätstationer. Ser du någon ökande trend? (100 F är 37,8 grader.)

Ett annat diagram som han använde var följande över torka respektive blött väder. Någon märkbar förändring?