Dagens Bild - 3 februari  2016


En nyligen presenterad undersökning som visar framgången med skyddade områden i tropikerna.

Titeln var ”Standardized Assessment of Biodiversity Trends in Tropical Forest Protected Areas: The End Is Not in Sight”

Slutet är inte nära för de tropiska arterna, speciellt marklevande däggdjur och fåglar.

Forskarna har arbetat med kamerafällor en viktig ny teknik.

2,5 miljoner bilder har tagits mha 1000 kamerafällor. Nu kunde man se att vissa arter ökar och andra minskar och vissa förändras inte numerärt. Skyddande tropiska områden runt om i världen fungerar bättre än vad folk har trott. En annan fördel är att forskarna har kunnat se djurens vandringsleder och därmed kunnat styra in ekoturismen på andra leder så att de inte stör djurlivet lika mycket.

Ett exempel är ”african golden cat” Caracal aurata som minskade men som sedan ökat i ett område när den inte blev störd lika mycket i detta område i Uganda där den studerades. Ett nattlevande djur vars levnadssätt inte är så väl känt. Nu vet man lite mer om denna katt.


Ett nattfoto på katten som är dubbelt så stor som en bondkatt/vanlig katt.