Dagens Bild - 2 februari  2016

Har lagt in den högre ökningstakten som satelliterna har mätt upp ca 3,3 mm/år i genomsnitt. Det syns tydligt att en ökande trend skiljer sig från trenden i Honolulu, Trieste och Newlyn men inte någon större skillnad i NY. Det är fyra av de nio som forskaren Holgate föredrar.

 

Detta med att avgöra hur havsytan förändras är en mycket svår uppgift. För Stockholm del skulle den nya trenden se ut så här om den satellitbaserade trenden tilläts slå igenom.