Dagens Bild - 1 februari  2016

Bildkälla http://nora.nerc.ac.uk/502374/1/Wahl_et_al_2013_postprint.pdf

Hur har havsnivåhöjningarna varit i Nordsjön?

Det minsta man kan säga är att de har varierat. Från som mest 6 mm/år till -4 mm/år (sänkning av havsytan) Är då ökningstakten på 2000-talet ovanlig? Inte alls enligt det nedersta diagrammet. Under ca 100 år har havsytan stigit ca 20 cm. Nordsjön följer mönstret för övriga världen. Vi noterar att redan i slutet av 1800-talet var det en stor ökning räknat i mm/år.