Dagens Bild - 29 januari  2016

På kartan finner du de stabila kusterna i vår värld. Längs Sydamerikas östkust, vid Florida, södra Afrikas västkust, Indiens södra västkust och en del av östkusten. Några små punkter vid Australiens kust. Kartan är hämtad från vidstående bok.

Har gjort en överslagsberäkning på havsnivåhöjningen vid dessa stabila kuster och i genomsnitt blev det ca 1,5 mm/år. I samma storleksordning som Holgate. Men min beräkning måste göras noggrannare. Men författarna är av en annan mening.

I boken Sea Levels, Land Levels and Tide Gauges sägs det följande:

Det är så mycket rörelser, så mycket brus, att en eventuell havsnivåhöjning döljs av ”bruset” från jordskorpans rörelser. 

Det har för husägaren ingen betydelse om han får sitt hus översvämmat på grund av stigande hav eller på grund av en sjunkande kust. Se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka45/db15nov05.htm och http://rutgerstaaf.blogg.se/2015/november/usas-ostkust-2015-11-05.html