Dagens Bild - 27 januari  2015

Havsnivåhöjning i världens stora hav. Varför är den så ojämnt fördelad? På bilden visas den absoluta höjningen inte den relativa i förhållande till land. De största höjningarna finns öster om Filippinerna och nordöst om Nya Guinea. Det är något jag skulle vilja ha svar på.