Dagens Bild - 25 januari  2016

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/667940?programid=412

Forskaren Martin Jakobson, professor i marin geologi och geofysik på Stockholms universitet anser att det är viktigt med ökad kunskap om vad som kan tänkas ske med de arktiska isarna vid stigande globala temperaturer. Martin Jakobsson menar att kunskapen om vad som sker med smältande isar vid stigande temperaturer är så dålig att han inte vågar ge en uppskattning om hur mycket havsnivån kan tänkas stiga.

Martin Jakobsson tycker också att det är viktigt att forskningen når ut bättre till allmänheten, och han vill inte skrämmas med domedagsscenarier om klimatförändringarna. Han tror att människor som oroas över klimatförändringarna skulle bli mindre oroliga om de fick mer kunskap.