Dagens Bild - 20 januari  2015


Genom Hijaz/Hejaz gick många karavaner förr i tiden. I viktiga städer i detta område fanns det förr i tiden stora och viktiga judiska kolonier http://www.truthnet.org/islam/Jewish/Arabia/
Söder om i nuvarande Jemen fanns det under flera hundra år ett judiskt rike. De boende hade konverterat till judendomen.
https://www.ias.edu/about/publications/ias-letter/articles/2011-fall/jewish-arabia-bowersock
Judarna var framträdande i Arabien innan Muhammed uppträdde på scenen. På kartan visas handelsrutter och karavanvägar. Judendomen var bakgrunden till Islam. Se första länken.http://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/roads-of-arabia-presents-hundreds-of-recent-finds-that-recast-the-regions-history-127324646/
Med Muhammed ankomst ändrades allt undan för undan. Arabiska konvertiter gick över på Muhammeds sida först men de riktiga judarna konverterade inte.

Native Arab tribes "converted" in the manner supposed would have been certain, we should imagine, to welcome and accept the prophet of their own number who promised them a truly Arabian continuation of Judaism adapted to their own special needs, while based squarely on the Hebrew scriptures. But the Jews of Mekka, Medina, and the rest of the Hijaz knew better, and would not yield an inch.http://www.truthnet.org/islam/Jewish/Arabia/

Saudierna vill inte ha för många judar i sitt land idag, se
http://www.timesofisrael.com/saudi-arabia-jews-now-allowed-to-work-here/