Dagens Bild - 12 januari  2016

Storm över Holland. Storm vid en öken.

Stormar kommer det alltid att finnas. Men ibland blir det fler utan att människan är skyldig till detta.Extremväder med stormar ska öka, det vet alla elever som gått ur den svenska grundskolan. Men är det sant?

1. Alla läroböcker i olika NO-ämnen vet om att berätta detta för våra elever och läroboksförfattarna gör det gärna. På köpet har alla läroboksförfattarna fått det mesta om växthuseffekten om bakfoten.

Tråkigt eller hur! Se
http://lagmansnatursida.se/rutan/skolans%20larobocker%20och%20klimat.pdf

2. IPCC säger att det ska bli något färre stormar men detta glöms bort i SPM (Summery for Policymakers). WGII har inte läst ordentligt vad WGI säger och försöker visa på att stormarna har ökat men de misslyckas med detta. Länk http://www.klimatupplysningen.se/2015/12/06/intern-oreda-inom-ipccs-arbetsgrupper/

3. IPCC säger intensiteten av de största stormarna ska öka och att denna kategori ska kanske öka i antal trots att inte stormarna totalt ska öka i antal med en fortsatt uppvärmning. Under den uppvärmning som varit ser vi inte ett spår av detta. Detta finns beskrivet i länkarna ovan.

4. Ser vi tillbaka i historien med hjälp av sandlager i kustnära våtmarker och stalaktiter så var det betydligt värre förr i tiden med stormar trots att det inte var varmare. För det mesta i alla fall. Länk
http://www.klimatupplysningen.se/2016/01/10/orkanerna-atlanten-del/

5. IPCC säger att det har varit en robust uppgång av stormar i Nordatlanten men den försvinner då det jämförs med stormstatistik. Länk http://www.klimatupplysningen.se/2016/01/11/orkanerna-atlanten-ii/

Som lärare behöver man inte bara rätta sina elever. Utan man ska behöva rätta läroböcker och läroboksförfattare, TV-program, IPCC-professorer. En hel del journalister skulle man behöva rätta men jag tror inte att de lyssnar, jag har ju ingen fin titel.

Tänk om man slapp detta och bara kunde koncentrera sig på undervisningen. Suck!

Nu är det dags att ta sig an havsnivåhöjningarna! Är det verkligen rimligt att tro att havsytan verkligen ska stiga med en meter fram till 2100?