Dagens Bild - 15 december  2015

Bildkälla http://news.mongabay.com/2015/11/poaching-upsurge-threatens-south-americas-iconic-vicuna/

Vikunja, på latin Vicugna vicugna. Läs vidare på bloggen