Dagens Bild - 14 december  2015

Den glada nyhetsrapportören i Rapportsändningen lördag 19:30. Nu äntligen ett nytt avtal, för två minuter sedan fick vi veta i rapportsändningen.

Vad är då ett avtal? Minst två parter förbinder sig att göra vissa åtaganden. Om detta bryts blir det någon form av konsekvens. Bryter du ett avtal med ett telefonbolag får du betala extra. Varför är hon så glad? Lika glad var nyhetsrapportören i Paris. Kommer det att betyda någonting? Inte för jordklotet enligt vissa granskare. Allt bygger på frivilliga åtaganden. Världens största länder kommer att fortsätta släppa ut mer CO2. Svd skriver om avtalet ”En besvikelse för många parter är däremot att det saknas tydliga skrivningar om hur temperaturmålet ska uppnås. I ett tidigare utkast fanns formuleringar om hur snabbt utsläppen skulle minska, exempelvis en formulering om utsläppsminskningar med 70-95 procent till 2050 mot 2010. Men de formuleringarna är nu borttagna.” Läs mer på http://www.svd.se/har-ar-forslaget--15-gradersmalet-en-overraskning