Dagens Bild - 1 december  2015

Miljökämpen Björn Gillberg med sin planerade metanolfabrik i Värmland. Av skogsavfall och skogsråvara kan vi i Sverige göra vår fordonsflotta fossilfri. Det kostar ungefär 200 miljarder kr, lika mycket som två års julklappar. Men regeringen är inte intresserad säger han. Varför? Det kommer inte att bli så mycket skatter att ta in. Skattepengar behövs för en allt större byråkrati, fler myndigheter skapas undan för undan och nu har vi också många fler människor att ta hand om vilket kostar mycket pengar. Jag betalar mellan 8 och 9 kr i skatt per liter. Bensinen kostar mellan 4 och 5 kronor att tillverka, biodrivmedel kostar ytterligare 4 – 5 kr. Det går inte att skattebelägga biodrivmedel lika mycket. Gillberg skriver ”I regeringens höstbudget föreslås som bekant energiskatt på biodrivmedel. Dock medges viss skattebefrielse. Utgångspunkten är att biodrivmedel aldrig får bli billigare än bensin och diesel. Det saknas med andra ord en morot för omställning till en fossilfri fordonsflotta.

Regeringen gömmer sig bakom EU-kommissionen i denna fråga. En ståndpunkt som för tillfället gynnar biometanol, som nu blir helt skattebefriad, oklart hur länge. Investeringar i mångmiljardklassen i nya biodrivmedelsanläggningar kräver långsiktiga spelregler.”

Björn Gillberg har kämpat i många år för att genomföra sitt projekt med metanol som drivmedel men han tycks ha för stora intressen emot sig. Dessutom har alla krångliga miljöregler satt käppar i hjulen för honom.