Dagens Bild - 9 november  2015

Antarktis världens största inlandsis. Västantarktis med den Västantarktiska halvön smälter och på Östantarktis växer isen men totalt sett smälter det mer än det nybildas is på Antarktis. Det är det budskap jag fått och som jag vidarebefordrat till mina elever under flera år. Dock har jag kunnat påpeka att smältningen på den västantarktiska halvön inte är så alarmerande som det sägs. På 1700-talet och 1800-talet kunde det periodvis smälta mer. I media släpps domedagsprofeten Rockström fram som talar om att glaciärer på Antarktis håller på att slira ned i havet och på så sätt bidra till havsnivåhöjningen.

Allteftersom tiden har gått och studierna av Antarktis blivit allt fler har man fått allt bättre bild av förhållandena på Antarktis. Senaste rapporten från NASA visar på att nettot från Antarktis är negativt beträffande havsnivåhöjningen. Det nybildas mer is än vad som smälter. Se https://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-antarctic-ice-sheet-greater-than-losses

A new NASA study says that an increase in Antarctic snow accumulation that began 10,000 years ago is currently adding enough ice to the continent to outweigh the increased losses from its thinning glaciers. Så inleds artikeln.

Hur påverkar det havet?

“The good news is that Antarctica is not currently contributing to sea level rise, but is taking 0.23 millimeters per year away,” Zwally said. “But this is also bad news. If the 0.27 millimeters per year of sea level rise attributed to Antarctica in the IPCC report is not really coming from Antarctica, there must be some other contribution to sea level rise that is not accounted for.”

Samtidigt rekord på havsis kring Antarktis under de senaste åren.