Dagens Bild - 26 oktober  2015

Periodiska systemet, men inlagt i detta är hur stor mängd det finns av de olika grundämnena i jordskorpan. Väte kol och syre leder stort. De grundämnen som behövs för att göra socker. Ett ämne som är intressant för framtiden är titan som det finns relativt gott om, Se http://lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka40/db15okt01.htm