Dagens Bild - 12 oktober  2015

IPCC, FN:s klimatpanel säger att med mer vattenånga i atmosfären har inte CO2 så stor betydelse och detta gäller i tropikerna. Som du ser i ovanstående diagram blockerar vattenånga och CO2 den utåtgående strålningen i samma våglängdsband. Som det är nu kompletterar de varandra. Detta kan du se i det ursprungliga diagrammet som denna del är hämtat från. Men med mer vattenånga ökar vattenångans blockering åt vänster och täcker det område där CO2 har sin främsta blockering.
Läs vidare på
bloggen