Dagens Bild - 7 oktober  2015

En ny art av bananer har upptäckts i östra Himalaya. Musa markkui kallas denna. Men inget att äta vad jag kan se. Vår vanliga banan är en steril hybrid, inga frö i våra bananer. Ytterligare ett hundratal nya arter påträffades. Denna bananart är uppkallad efter den kände bananforskaren Markku Häkkinen. 70 arter av Musa har hittills identifierats, dessutom finns det hundratals varianter av vår vanliga banan. En del är söta och goda att äta, en del går inte att äta direkt utan måste kokas som potatis och allt däremellan.

Lilla bilden: genomskärning av en ursprunglig banan.