Dagens Bild -5  oktober  2015

Håller just nu på med fossila bränslen i fysiken. Läroboken är skrämmande dålig på detta område. Eleverna får inte klart för sig hur oerhört viktiga de fossila bränslena är i dagens värld och hur svårt det är att styra bort från dessa. Här är ett diagram med oljepriset (WTI) och övriga viktiga råvaruprisers utveckling.