Dagens Bild - 28 september  2015

Källa: http://www.wunderground.com/hurricane/accumulated_cyclone_energy.asp?basin=gl

Till glädje för alla som fruktar mera stormar. Det är ganska lugnt just nu!!! Den samlade energin i stormoväder har inte på många år varit så låg som nu.