Dagens Bild - 24 september  2015

Nettoinstrålningen på jorden under ett år. Lägg märke till Sahara och Arabien. Nettostrålningen är negativ från -15 till -30 W/ m2. Mer energi lämnar öknen än den energi som strålar in. Växthuseffekten är oerhört svag med endast CO2 i atmosfären. I samband med strålningsenergin i nian kom vi in på växthuseffekten. Eleverna blev något förvånade när jag sa att växthuseffekten var koncentrerad till ekvatorsområdet. Har därför satt samman en serie diagram som visar tydligt att det måste vara så.

Läs vidare på bloggen