Dagens Bild - 23 september  2015

Vi har nu börjat med energiavsnittet i nian. Eleverna har fått repetera olika energiformer. Diagrammet ovan visar färgernas fördelning i solinstrålningen. Intensiteten är störst i området ljusblått och grönt. Det synliga spektrat är 380 – 760 nm. Växterna tar upp det blå och röda solljuset. De reflekterar det gröna och ser därför gröna ut.