Dagens Bild - 21 september  2015

En del personer i Göteborg tror på denna utveckling av havsytehöjningen. Se http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2507538-gota-alv-maste-klimatsakras-redan-nu?m=print

I artikeln sägs det bla ”Vid FN:s klimatmöte i New York i förra veckan var budskapet helt tydligt – klimatförändringen är ett faktum ”och ingen film” som Leonardo DiCaprio uttryckte det i sitt tal.”

Vidare sägs det ”Havsnivån kommer att vara omkring en meter högre och nederbörden kan enligt de senaste scenarierna vara upp till 40 procent högre än i dag i stora delar av vårt land.

För att hantera klimatet om 50-70 år måste vi helt enkelt anpassa hela samhället. Mer nederbörd i Vänerområdet betyder mer avrinning i Göta älv och för att möta det nya klimatet gav regeringen för fem år sedan ett uppdrag till SGI att studera hur ökade vattenflöden påverkar riskerna för skred och ras.”

Med andra ord: På en tidshorisont av 50 – 70 år får man räkna med ett vattenstånd i havet som är ca en meter högre.

Titta på diagrammet, ställ dig frågan, är detta rimligt? Landhöjningen har hållit på i ca 10 000 år och den kommer säker att hålla på i ett par tusen år till. I IPCC:s senaste rapport finns det en sammanställning av havsytans stigning, vad olika forskare räknar med fram till 2100. I sammanställningen finns beräkningar med ett spann 30 – 60 cm havsytehöjning.

Diagrammet som jag utgått ifrån finns här: http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.htm?stnid=050-011

Platsen är Smögen ca 8 mil norrut fågelvägen räknat från Göteborg. Vattenytan kommer säkert att höja sig lika mycket på denna plats.