Dagens Bild - 17 september  2015

Havsytehöjningen vid Europas kuster håller sig mest mellan 1 till 2 mm/år. I Skandinavien har vi en landhöjning så till synes sjunker havsytan. Landhöjningen har pågått i ca 10 000 år och den lär pågå i ett par tusen år till. Vi ska titta mer på detta med havsytan de kommande dagarna. Se http://www.psmsl.org/products/trends/

Established in 1933, the Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL) has been responsible for the collection, publication, analysis and interpretation of sea level data from the global network of tide gauges. (fasta mätare för havsytan vid kuster) It is based in Liverpool at the National Oceanography Centre (NOC), which is a component of the UK Natural Environment Research Council (NERC).