Dagens Bild - 16 september  2015

Bild Kajsa Olandersson
En ung giraff vid ett konstgjort vattenhål i Sydafrika. Vi läser att giraffer minskar i antal i Afrika. Det är ett intressant djur som liksom elefanter, vilka det finns sex gånger så många av, lever i sociala grupper. De är inte utsatta för jakt liknande elefanter och noshörningar ändå minskar de. Troligtvis är de så att dess biotop minskar med ett ökande tryck från befolkningsökningen. Dock finns det undantag som i Sydafrika och Namibia där giraffer ökar i antal. Det finna nio underarter av giraffer, två av dessa har populationer som är mindre än 1000 individer. Se vidare på bloggen