Dagens Bild - 15 september  2015

Bergtäckt för makadamtillverkning i Vårgårda kommun. En stor lokal störning. Kan det vara bra för några organismer? Träffade en jägare i skogen som berättade att hararna har ökat i antal omkring detta bergbrott. Han berättade att bergbrott och grusgropar är positiva saker för harar. Det blir mer platser att gömma sig på. Andra djur som rådjur tar andra vägar men det påverkar inte populationen. När jag besökte platsen efteråt hittade jag lite harlort.