Dagens Bild - 8 september  2015

Källa https://polarbearscience.files.wordpress.com/2015/09/polar-bear-feeding-budget_polarbearscience_6sept2015.jpg

Detta är ett intressant diagram över isbjörnen födointag. Två tredjedelar av födointaget sker under våren. Då är det sälungar som gäller. Under sommar och vinter är det fastetid. Har tidigare skrivit om isbjörnarnas förmåga till ”walking hibernation” se bloggen 20 jan 2012. Senare forskning har visat att det inte stämmer. Har nu för mina elever skrivit om det jag skrivit om isbjörnen se vidare på bloggen