Dagens Bild - 2 september  2015

Sommaren har varit bra för växtligheten. En riklig blomning av vilda växter speciellt längs vägkanter men även här i denna igenväxande våtmark. På åkrarna är säden fin, en del har redan skördats, bästa/största skörden sedan 1990 sägs det. Folk klagar på för lite sol i juli men vi fick en mycket fin avslutning på sommaren i augusti.