Dagens Bild - 28 augusti  2015

En svensk tallskog i Dalarna på sommaren. Nej ingen snö, marken är täckt av vita lavar.