Dagens Bild - 27  Maj  2015

Inre käkar hos en muräna. Dessa inre käkar är bäst utvecklade hos just muränor.
Se vidare http://en.wikipedia.org/wiki/Moray_eel