Dagens Bild - 4 Maj  2015

Site http://www.suedtirolerland.it/en/nature-and-landscape/natural-monuments/earth-pyramids.html

Hårt packade moränpelare i Sydtyrolen. Under senaste istiden avlagrades mycket morän när isen smälte bort. Men erosionen gör sitt jobb, löser upp moränen. Men finns det en sten på toppen som du ser överallt så skyddas moränen under stenen att lösas upp helt och hållet. Dessa moränpelare bildas lättare än stenpelarna vid floden Lena.