Dagens Bild - 30 April  2015

Världens största och minsta fladdermus. Den filippinska ”megafladdermusen” The Giant Golden-Crowned Flying-Fox Bat,  Acerodon jubatus. Den kan bli upp till 1,7 m mellan vingspetsarna och väga 1,2 kg. Den äter fikon och andra frukter. På bilden äter den en banan. Nederst hittar du världens minsta fladdermus som finns i Burma och Thailand. Den kallas humlefladdermus, Craseonycteris thonglongyai. Den äter småflugor och upptäcktes 1970.