Dagens Bild - 29 April  2015

Allting kan "bevisas" med statistik. Det gäller att veta hur man ska positionera x- och y-axeln. På det vänstra diagrammet är det stort avstånd mellan 1 grad, halva diagrammet. På det högra täcks halva diagrammet av fyra grader. Vi kan direkt se uppfattningen hos de som ligger bakom dessa diagram. Med det vänstra vill man visa hur viktig CO2 är för temperaturuppgången, sambandet verkar vara snyggt linjärt. Temperaturen ökar i samma takt som CO2, men var inte sambandet logaritmiskt enligt IPCC?  
Det högra har gjorts av en person som är skeptisk till hur viktig CO2 är för temperaturuppgången. På högra Y-axeln har man satt den procentuella ökningen av CO2-halten i atmosfären. Det finns fler diagram att fundera över.
Läs vidare på bloggen