Dagens Bild - 24 April  2015

Global temperatur och koldioxid.

Uppförstoring av det inringade området blir i dagens media ovanstående diagram.
Hur är detta möjligt och är det möjligt?