Dagens Bild - 21 April  2015

Diagram: http://www.alaskasalmonranching.com/a-good-high-pacific-salmon-catch-remains-historically-high/

Fångsten av Stilla Havslax. Det finns fem arter av laxar. Fångsten runt norra Stilla Havet är knappt 900 000 ton. I det nationella provet i biologi sägs det att 50 000 ton Stilla Havslax tas upp och exporteras globalt varje år. Vad menar de med detta? 5 miljarder laxyngel sätt ut i Stilla havet varje år. Stora mängder fångas varje år. http://e360.yale.edu/feature/hatch-22_the_problem_with_the_pacific_salmon_resurgence/2335/

Läs vidare på bloggen