Dagens Bild - 20 April  2015

Trevligt att få en sammanfattande syn på IPCC:s klimatrapport från KVA.  Om detta med extremväder som våra kära läroböcker gärna skriver om kommenteras också i detta akademiuttalande. De säger ”Som en följd av den globala uppvärmningen har antalet varma dagar ökat medan antalet kalla dagar minskat. Andra möjliga förändringar relaterade till ett allt varmare klimat, till exempel mer intensiva och frekventa tropiska och extra-tropiska cykloner och en intensivare nederbörd globalt sett, kan däremot idag inte entydigt urskiljas”. Detta uttalande finns i punkt 7. Intressant att jämföra med IPCC:s uttalande. Läs vidare på bloggen