Dagens Bild - 15 April  2015

Vad tror du om denna lagring av tomater? Innan de når kunden har uppemot hälften förstörts. Söder om Sahara räknar man med att 30 till 50 % av skörden av frukt, grönsaker, rotfrukter och majs förstörs pga dålig lagring och hantering under transport till marknaden och kunden. Det motsvarar mer än den mathjälp som skickas från den mer utvecklade världen till denna del av Afrika. Här finns en stor insats att göra för att de som odlar ska få ett större netto men även för att föda en framtida ökande befolkning. Läs gärna http://news.mongabay.com/2015/0409-sri-rcernansky-food-waste-subsaharan-africa.html#republish