Dagens Bild - 20  Mars  2015

Rekordlite is runt Sveriges kuster i vinter. Manskapet på denna isbrytare klagade över för lite is att bryta. Annat var det för ett par år sedan då havet var isbelagt ända till Sthlm. Detta fick jag veta då min dotter kom hem efter en månads praktik på isbrytaren.