Dagens Bild - 19  Mars  2015

En ny artikel om havsytehöjningen från tyska forskare. De använder i första hand ”Tidal Gauge”, fasta mätstationer vid kuster.  http://epic.awi.de/33909/1/2492728wenzel.pdf  Det finns både höjningar och sänkningar av SSH, Sea Surface Height men från genomsnitt av dessa lokala höjningar är det 1,69 mm/år globalt sett. Läs vidare på bloggen