Dagens Bild - 16  Mars  2015

Ännu en norsk glaciär som visar det vanliga mönstret. För 10 000 år sedan försvann denna i stort sett och var borta ända tills för ca 4000 år sedan då jordens neoglaciation började. Glaciärens maximum nåddes under den lilla istiden och idag är den på väg tillbaka liksom många andra glaciärer. Denna ligger i Nordnorge nära gränsen till Ryssland. Namnet är Langfjordjøkelen. Ett intressant diagram hittar du på bloggen