Dagens Bild - 11  Mars  2015

Hur bra är din hörsel? Kan du tävla med denna ökenräv? Hos vuxna människor försämras hörseln gradvis och 50-åringar hör inte så ofta över 8000 Hz. Hur mycket kan olika djur höra. Läs vidare på bloggen