Dagens Bild - 5  Mars  2015

Bildkälla Conceptual Image Lab, NASA/Goddard Space Flight  Center
http://news.mongabay.com/2015/0302-hance-sahara-amazon.html

Saharas fina sand göder Amazonas med tillskott av fosfor. Amazonas jordar är näringsfattiga och 90 % av jordarna har brist på fosfor. Det är ansenliga mängder ökenstoff som för över till Amazonas, knappt 30 kg per hektar och år, totalt sett blir det närmare 30 miljoner ton. Med tiden blir detta en hel del men det varierar från år till år. Men mer regnande i Sahelområdet ger mindre ökenstoff. Det mesta av det fosforrika stoftet kommer från Tchadområdet där det förr i tiden fanns en mycket större sjö. I den gamla sjöbotten finns det sjösediment med torkade fosforrika encelliga alger.

Detta berättar forskarna om i rapporten: “The Fertilizing Role of African Dust in the Amazon Rainforest: A First Multiyear Assessment Based on CALIPSO Lidar Observations”.