Dagens Bild - 2  Mars  2015

Red/röd snapper (Lutjanus campechanus) från mexikanska golfen, en fisk med en intressant historia. God att äta, rolig att fiska, kan väga upp till 25 kg. Men denna populära fisk har varit på väg att bli utfiskad. Nu sägs den vara på väg tillbaka.
Läs vidare på
bloggen