Dagens Bild - 25  Februari  2015

Bild Daniel Hansson http://danielhansson.se/bloggen/ Plastkulor i hudkrämer inte klokt. Läs vidare om detta på http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/plastkulor-i-maten-hot-mot-var-halsa_3835628.svd ”När plastkulorna, eller mikroplasten som de kallas på fackspråk, har kommit ut i haven får fisk och andra vattenlevande organismer i sig dem. Vi vet att mikroplasten misstas för mat av fiskar och andra djur som lever i haven. Plasten kan innehålla farliga ämnen från början. Men de små kulorna fångar också upp och binder miljögifter som redan finns i havet.”

Fisk och skaldjur fångas, blir till foder och mat. Det är så vi får det på tallriken.