Dagens Bild - 24  Februari  2015

Bildkälla diagram http://havet.nu/dokument/Havet2009-infloden.pdf
I februari skrevs det om stora saltvatteninflöden till Östersjön under senhösten 2014. Att det kommit färre inflöden av friskt och syrerikt saltvatten är en av förklaringarna till att de syrefria bottnarna utbreder sig. Läs vidare på bloggen