Dagens Bild - 19  Februari  2015

Sharialagen, en av världens mest spridda lagsamlingar. Sharialagen finns i fyra versioner för sunnimuslimer(de är lika till 75 %) och lika många för shia. På bilden ser du ”Reliance of the Travellar”, den version som kallas Shafi. Den var den mest spridda från början men den blev under den ottomanska tiden undanträngd av Hanafi. Idag är det ca 16 % av muslimerna som tar allvarligast på denna och dessa är kurder, somalier östafrikaner, indonesier osv. se den mörkblåa färgen. Det är intressant att studera sharialagen för det är islam i praktiken. Vad säger då denna sharialag om jihad apropå onsdagens ”Uppdrag Granskning”? En ung IS-krigare fick tala om vad han trodde och göra reklam för sin tro. Läs vidare på bloggen