Dagens Bild - 6  Februari  2015

Bildkälla http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/sea_ice.html
Diagrammet visar skillnaden mellan ytförändringarna av vårisen och sommarisen. Vårisens minskning är ca 5 %. Vårisen är mycket viktig för isbjörnarna. Läs vidare på bloggen