Dagens Bild - 4  Februari  2015

Stavformade bakterier, baciller heter dessa. Bild hämtad från Miljöaktuellt.

Vi håller på med mikroorganismer i sjuan. I läroboken står det att bakterier delar sig fort och de kan bli miljoner på ett dygn. Vi beslöt att räkna på det, en fördubbling var 20 minut. 20 minuter är tiden det tar för en bakterie att föröka sig genom delning. Efter ett dygn blev det så mycket att det i biomassa motsvarar över 40 000 elefanter. Att vi skulle jämföra med elefanter var ett förslag från en elev. Förutsättningen var att dessa bakterier hade fri tillgång på mat.