Dagens Bild - 3  Februari  2015

Att koppla batterier rätt och få en tråd att lysa var en av övningarna idag. Med en glödande tråd kan man skära papper. Många i den ena klassen ville pröva på detta men inte i den andra klassen. Varför vet vi inte? Klasser är olika.