Dagens Bild - 2  Februari  2015

En av världens största maneter, Nomura's Jellyfish , Nemopilema nomurai. Denna manet kan bli upp till 2 m i diameter. Denna finns i vattnen mellan Kina, Korea, Taiwan och Japan, Gula Havet och Östkinesiska Havet.  Se gärna filmen https://www.youtube.com/watch?v=5MPDfqWQvq8
Läs vidare på bloggen